Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER


Amfimarin är specialiserade på att hjälpa kunden med uppdrag på och nära vatten– där jobb behöver utföras med eller från vattenburna enheter. Huvudsakliga verksamhetsområden är:


  • Rivning av marina anläggningar och bärgning av båtar
  • Marina transporter och bogsering inkl. isbrytning
  • Marina entreprenader – byggnation, installation och reparation


En stor del av Amfimarins uppdrag omfattar inslag från flera av dessa verksamhetsområden.

Amfimarin tillhandahåller även konsulttjänster och viss bemanning inom det marina området, antingen med egen personal eller genom sitt nätverk.

AKTUELLA STÖRRE UPPDRAG


Amfimarins Duncker kör på uppdrag av Trafikverket alla lastbilstransporter mellan Tyska Botten i Hässelby och byggarbetsplatsen på Norra Lovön, som en del i projektet Förbifart Stockholm.


Belinda har bott söderut under ett drygt år och jobbat i Karlskrona skärgård.


Med hjälp av vår pontonkran Catla demonteras byggnadsställningarna under den snart färdigbyggnd Nya Skurubron.


Vi kommer strax att påbörja arbete med renovering av Tallbackens hamn i Norrköping åt Almroths Bygg.